Ordre al vestíbul

A l'escola hi ha unes hores punta d'entrada i sortida d'alumnes, cosa que fa que en certs moments s'acumuli molta gent al vestíbul (pares, germanets...). És per això que seria interessant tenir en compte les següents coses:

  • El vestíbul està situat a l'interior de l'escola i per tant hi ha d'haver uns mínims de silenci i ordre.
  • Sovint el volum del soroll arriba a algunes de les aules.
  • No hi ha cap professor o conserge que pugui vigilar aquest espai, per tant és important evitar qualsevol cosa que pugui fer que algú s'hi faci mal ( nens corrent, enfilant-se a les baranes...).
  • És important respectar allò que hi ha penjat a la cartellera (no treure o canviar papers de lloc, no jugar amb les xinxetes...).

Us demanaríem la màxima consciència d'aquests fet, sabem que a vegades no és fàcil, però és important que tothom hi posi de la seva part.