Preus

MATRÍCULES
Menors de 18 anys 50,00 €/curs
18 anys o més 60,00 €/curs
ESTUDIS QUOTA QUOTA (*)
Música per a nadons (entre 3 mesos i 2 anys) 25,00 €/mes 22,50 €/mes
Sensibilització (4, 5 i 6 anys) 25,00 €/mes 22,50 €/mes
Iniciació: llenguatge musical, cant coral i roda d'instruments 58,00 €/mes 52,20 €/mes
Elemental I: llenguatge musical, cant coral i instrument 82,00 €/mes 73,80 €/mes
Elemental II: llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental (o música de cambra) 99,00 €/mes 89,10 €/mes
Nivell mitjà: llenguatge musical (o harmonia i improvisació), cant coral, instrument i conjunt instrumental (o música de cambra o combo) 109,00 €/mes 98,10 €/mes
Instrument (15 minuts de classe individual setmanal) 22,00 €/mes 19,80 €/mes
Harmonia moderna i improvisació 41,00 €/mes 36,90 €/mes
Llenguatge musical 41,00 €/mes 36,90 €/mes
Piano 2 13,00 €/mes 11,70 €/mes
Grup de cambra o conjunt instrumental 16,00 €/mes 14,40 €/mes
Combos joves (a partir de 3 anys) 16,00 €/mes 14,40 €/mes
Orquestra de flautes 8,00 €/mes 7,30 €/mes
Cor infantil (de 7 a 9 anys, no alumnes) 10,00 €/mes 9,00 €/mes
Cor jove (a partir de 15 anys) 16,00 €/mes

14,40 €/mes

Teatre Musical (a partir de 7 anys) 16,00 €/mes 14,40 €/mes
Cor d'adults 16,00 €/mes 14,40 €/mes
Foniatria 42,00 €/mes 37,80 €/mes
Lloguer de violí o viola 5,00 €/mes 4,50 €/mes
Lloguer d'altres instruments 10,00 €/mes 9,00 €/mes

(*) Preus per alumnes empadronats a Artés (reducció d'un 10% de la quota als alumnes menors de 18 anys).

REDUCCIONS DE QUOTES (només menors de 18 anys i familiars de 1r grau)
2 familiars 10%
3 familiars 20%
4 o més familiars 25%