Qui som

Som una escola de música de titularitat municipal i amb autorització de la Generalitat de Catalunya, que des del curs 1996-1997 treballem amb els següents objectius:

  • Fomentar des de la infància l’interès envers la música.
  • Atendre l’àmplia demanda social de la cultura musical pràctica.
  • Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i en grup, fomentant especialment la pràctica en grup.
  • Aconseguir que l’alumnat desenvolupi les seves capacitats musicals.
  • Vetllar per un ensenyament de qualitat.
  • Descobrir, animar i preparar els joves amb aptituds per cursar estudis professionals en l’àmbit de la música.
  • Vetllar per la relació escola-pares i fomentar la relació de l’escola amb el poble.