Audició de violí

dijous, 28 maig, a les 19:30 h

Alumnes dels alumnes de violí.

Tipus activitat: 
Audicions