AUDICIÓ DE VIOLINS

dijous, 27 abril, a les 19:30 h

ALUMNES QUE PARTICIPEN:

Roger Bitriu, Elisabet Casòliva, Roger Jover i Mireia Sallent.

Tipus activitat: 
Audicions