Instal·lacions

L’Edifici de  l’Escola de Música actualment consta dels següents espais:

                -1 auditori

                -1 sala de secretaria i direcció

                -1 sala de professors

                -4 aules grans per fer llenguatge musical

                -6 aules mes petites per fer classes d’instrument

                -1 aula polivalent

                -3 aules grans per fer sensibilització i assaigs

L’auditori. És un espai de 227 m2  amb capacitat per unes 250 persones aproximadament. Està destinat als assaigs de l’orquestra, la banda  i els combos de l’escola, així coma les classes de conjunt coral. També acull els concerts i audicions que per dimensions es poden fer aquí. També s’utilitza coma aula de piano perquè hi ha el piano de cua.

Sala de secretaria i direcció. És un espai de 12 m2 que comparteixen secretària i equip directiu. És un espai de treball i, alhora, d’atenció al públic.

Sala de professors. També de 12 m2 és per a l’ús del professorat. S’hi fan les reunions de departaments. Les dimensions són massa reduïdes per fer-hi els claustres.

Aules de llenguatge musical. Són aules d’aproximadament 35 m2. Totes tenen finestres a l’exterior. L’espai és ampli per al treball amb grups de llenguatge musical. Aules d’instruments. Són de dimensions més reduïdes, d’entre 8 i 17 m2 però adequades per a les classes d’instrument. Estan ben insonoritzades.

Aula de sensibilització i assaig. Té 48 m2 i, després de l’auditori són les aules més grans de l’escola. Estan adequades per al treball amb els alumnes de sensibilització i nadons: parquet a terra per poder treballar descalços i moltes finestres a l’exterior.

.