A l'escola reciclem!

Com ja vam informar a les reunions de pares a començament de curs, l'escola de música també participa activament en el reciclatge. Per tant, cal recordar als alumnes la importància de separar cada cosa al seu lloc.

Tant al vestíbul de baix com al de dalt, hi ha contenidors per al PLÀSTIC i ORGÀNIC. A les papereres de les classe només s'hi podrà llençar REBUIG. I també hi ha contenidors de PAPER en algunes classes. Creiem que és molt important una bona conscienciació per fer el reciclatge correctament.